CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B007 Bánh Cone trái cây Fruit Cone 20g/pc, 6 pcs/120g/tray/PA x 14 PA/CTN = 1.68kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B010 Bánh hoa rau củ Corolle de legume 60g/pc, 12pcs/720g/box x 6boxes/CTN = 4.32kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B004 Bánh cone rau củ Vegetable Cone 25g/pc, 6 pcs/150g/tray/PA x 14 PA/CTN = 2,1kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C002 Cá basa khoai tây lát Tiled Potato 110g/pc, 3pcs/330g/tray/PA x 20PA/CTN = 6.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B005 Bánh Cone sò điệp Scallop Cone 25g/pc, 6 pcs/150g/tray/PA x 14 PA/CTN = 2,1kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K003 Khoai tây nghiền rau củ cuốn bí đỏ Pumpkin Sausage 75g, 6pcs/450g/tray/PA x 20PA/CTN = 9kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B006 Bánh Cone tôm Shrimp Cone 25g/pc, 6 pcs/150g/tray/PA x 14 PA/CTN = 2,1kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K004 Khoai tây quấn bí đỏ German Tower 25g/pc, 12pcs/tray/PA x 40PA/CTN = 12kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com