CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B012 Bánh khoai lang Sweet Potato Cake 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B013 Bánh khoai mỡ mè Sesame Yam cake 35g/pc, 9pcs/315g/tray/PA x 30PA/CTN = 9.45kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B017 Bánh khọt Vietnamese Mini Rice Creâpe 32g/pc, 6pcs/192g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.68kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B014 Bánh khoai môn hải sản Taro Seafood Rösti 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 24PA/CTN = 5.76 kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B018 Bánh kim cương Diamond Cake 20g/pc, 9pcs/ 180g/ tray/ PA x 40PA/CTN = 7.2kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B015 Bánh khoai tây hải sản Potato Seafood Rösti 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 24PA/CTN = 5.76 kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B019 Bánh mì baguette hải sản Seafood mini baguette 25g/pc, 5pcs/125g/tray/PA x 40PA/CTN = 5kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B016 Bánh khoai tây hải sản xù Breaded Potato Cake 60g/pc, 8pcs/480g/tray/PA x 10PA/CTN = 4.8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B020 Bánh mì chả tôm  Sesame Shrimp Toast 20g/pc, 15pcs/300g/tray/PA x 40PA/CTN = 12kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com